وب

هنوز زوده!
الان دقیقا چطوری اینجا هستی؟ اگر با امنیت وب آشنا نباشی، نمی‌توانی مطمئن باشی که در صفحه‌ی مورد نظرت قرار داری یا درون یک صفحه‌ی مخرب گیر افتاده‌ای! در این منزل با مباحث امنیت وب آشنا خواهی شد. چالش آسان‌تر این منزل، هفتۀ سوم آبان و چالش سخت‌تر در هفتۀ اول آذر منتشر خواهد شد.

خانه زمان‌بندی دسته‌ها