سیستم‌عامل

هنوز زوده!
چرا در سیستم عامل دو نوع کاربر (عادی/مدیر) داریم؟ چطور می‌توانیم نقش یک کاربر را تغییر دهیم؟ در این منزل با این مباحث که مربوط به امنیت سیستم عامل می‌شوند، آشنا خواهید شد. چالش آسان‌تر آن هفتۀ سوم دی و چالش سخت‌تر در هفتۀ اول بهمن منتشر خواهد شد.

خانه زمان‌بندی دسته‌ها