شترگاوپلنگ

شترگاوپلنگ

خداحافظی طولانی

در این منزل مقدمۀ خاصّی نداریم! چون ترکیبی از دسته‌های مختلف داریم. البته یک خداحافظی سوزناک هم داریم!

بیان وادی معرفت

در این منزل از جدیدترین سوالات موجود برایتان حل خواهیم کرد.

سوال اول که ترکیبی از وب و جرم‌شناسی است، از مسابقۀ 0CTF 2020 است.

بیان وادی عشق

در سوال دوم، با یک سوال نسبتاً طولانی از مسابقۀ Dragon CTF 2020 مواجه‌ایم.

بیان وادی استغنا

به‌روزرسانی: با توجه به اتمام مهلت ارسال پاسخ، مشروح راه‌حل مربوط به دو سوال مسابقه را می‌توانید در اینجا و اینجا ببینید.

حالا که شش ماه با هم پیش آمده‌ایم، می‌خواهیم سوالات چالشی‌تری را برایتان آماده کنیم! اکنون در صفحه‌ی پرچم‌گیری چالش جدیدی پیش روی شماست! این چالش نسبتاً آسان است و چالش دشوارتر، ۱۲ اسفند منتشر خواهد شد. برای فرستادن پرچم و مشروح راه‌حل (write-up) خود برای هر دو سوال تا ۲۶ اسفند مهلت خواهید داشت. یادتان نرود که فرستادن مشروح راه‌حل، امتیازتان را بیشتر می‌کند. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد! همچنین با فرستادن مشروح راه‌حل در قرعه‌کشی برای جایزه شرکت داده می‌شوید.

مثل همیشه، مشروح راه‌حل خود را در قالب Markdown بنویسید و آن را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید.

موضوع ایمیل خود را به این شکل بنویسید: CCL :: TaskX که به جای X عدد 1 یا 2 قرار می‌گیرد که مشخص می‌کند راه‌حل کدام سوال نوشته شده است.خدافظ!